انواع ویپ و سیگار الکترونیک

«ویپ» به معنای «بخار ساز» از  کلمه‌ی لاتین «وِی‌پِرایزر» Vaporizer  گرفته شده است.  عملکرد ویپ ها بر اساس انتقال حرارت به مایع و ایجاد بخار است . از ویپ اغلب به عنوان وسیله ای برای ترک سیگار یاد میشود . این وسیله مسلما ضررهای بسیار کمتری نسبت سیگار دارد و شما میتوانید در قسمت آموزش های ما نحوه استفاده از ان را فرا گیرید.

VapeBaz-Product-Template34656
0 رای دهی
4،699،000 تومان
VapeBaz-Product-Template323467
0 رای دهی
4،699،000 تومان
VapeBaz-Product-Template34576
0 رای دهی
4،699،000 تومان
VapeBaz-Product-Template355
0 رای دهی
4،699،000 تومان
VapeBaz-Product-Template457
0 رای دهی
4،699،000 تومان
VapeBaz-Product-Template33465
0 رای دهی
4،699،000 تومان
VapeBaz-Product-Template45
0 رای دهی
2،199،000 تومان
VapeBaz-Product-Template44
0 رای دهی
2،199،000 تومان
VapeBaz-Product-Template23
0 رای دهی
2،199،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-9
0 رای دهی
1،700،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-7
0 رای دهی
1،700،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-8
0 رای دهی
1،700،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-6
0 رای دهی
1،700،000 تومان