پاد سیستم - POD

پاد سیستم های دستگاه های کوچکتر ویپ هستند . که مناسب برای افرادی است که قصد ترک سیگار را دارند بدین ترتیب که این دستگاه ها با ایجاد بخار کمتر این امکان را بوجود میاورند که بتوان در آن از نیکوتین بالا تر بهره برد

انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-9
0 رای دهی
1،700،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-7
0 رای دهی
1،700،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-8
0 رای دهی
1،700،000 تومان
انتخاب ما
Vapebaz-Geekvape-Aegis-Pod-6
0 رای دهی
1،700،000 تومان
voopoo-drag-nano-pod-kit-podVOOPOO_DRAG_NANO_Pod_System_Fiesta
0 رای دهی
7،800،000 تومان
smok_nord_resin_green_red
0 رای دهی
650،000 تومان
Aurora_play_2Aurora_play
0 رای دهی
950،000 تومان
فروش رفته
voopoo-vinci-blackVOOPOO-VINCI-Mod-Pod-VW-Kit-1500mAh-carbonFiber
0 رای دهی
780،000 تومان
فروش رفته
smok_nord_kit-yellow_purple_resin_2smok_nord_resin_yellow_purple
0 رای دهی
650،000 تومان
فروش رفته
nord_smoke_blue_brown_3nord_smoke_blue_brown
0 رای دهی
650،000 تومان
فروش رفته
nord_blue_black_smokenord_blue_black_smoke_1
0 رای دهی
650،000 تومان
فروش رفتهانتخاب ما
Aurora_play_steel_2Aurora_play_steel
0 رای دهی
950،000 تومان
فروش رفتهانتخاب ما
Aurora_play_bronze_2Aurora_play_bronze
0 رای دهی
950،000 تومان
فروش رفته
nord-pod-smoke-blak5nord-pod-smoke-rainbow
0 رای دهی
680،000 تومان
فروش رفته
nordgoldnordgold-pod
0 رای دهی
550،000 تومان
فروش رفته
nordbacknord-pod-smoke-blak
0 رای دهی
650،000 تومان
فروش رفته
novo-smoke2noko-smoke
0 رای دهی
550،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
novo-smoke2novo-smoke-red
1 رای دهی
550،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
novo-smoke2novo-smoke
1 رای دهی
570،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
Infinix-smoke-red2Infinix-smoke-red
1 رای دهی
570،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
Infinix-smoke-blac2kInfinix-smoke-black
1 رای دهی
570،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
vape-zero-podsystem-silvervape-zero-podsystem-silver0
1 رای دهی
500،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
nord-smok
0 رای دهی
550،000 تومان
فروش رفتهانتخاب ما
vape-zero-podsystem2vape-zero-podsystem
0 رای دهی
550،000 تومان